Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"

Dom Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń” przystosowany jest do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dom posiada 67 miejsc w pokojach 2 – 3 – 5 osobowych, wyposażonych w łazienki. Zespół pracowniczy Domu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć indywidualne potrzeby Mieszkańców oraz zapewnić właściwy zakres usług zgodnych z charakterem placówki.

Organizacja i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dla każdego mieszkańca zespół terapeutyczno - opiekuńczy opracowuje i realizuje indywidualne plany wsparcia.
Przejdź na stronę

© Dom Seniora Dolomity w Bytomiu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona z przyjemnością przez nowalepszastrona.pl